Travel

Manchester 2019: MCM Manchester en het ontmoeten van 4 helden

Hey Creabea’s,

MCM was de reden dat ik in de eerste plaats naar Manchester ging. Dat is een Comic Con, waar veel Cosplayers te vinden zijn. 4 acteurs die ik geweldig vindt, zouden hier namelijk naartoe komen. Het was mijn enige kans om ze in het echt te ontmoeten. Zodoende nam ik de impulsieve beslissing om naar Engeland te gaan. Ik kocht tickets voor de photo ops, een priority entry ticket voor de zaterdag, nam een handtekeningenboekje mee, de cadeaus en brieven en was er klaar voor.

MCM was the reason why I went to Manchester in the first place. It’s a Comic Con, where you find lots and lots of amazing Cosplayers. 4 actors that I love, would be there as guests. It was my only chance to meet them in real life. That’s why I took the (maybe impulsive) decision to go to England. I bought tickets for the photo ops, a priority entry ticket for Saturday, brought an autograph booklet with me, the gifts and letters. And I was ready.

Ik stond om half 9 al in de rij, de deuren gingen om 9 uur open. De rij was immens lang al, maar ik was er gelukkig nog ruim op tijd. Eenmaal binnen, ging ik direct naar de artiesten area. Er zouden die dag 3 photo op momenten zijn met twee acteurs, maar ineens bleek er nog maar eentje over. Die van 10 uur, waar ik al klaar voor stond, was ineens geschrapt. Meerdere fans waren boos, en dus gingen we maar in de rij staan voor de handtekeningen van 10 uur.

I was in line at around 8.30, the doors would open at 9 am. The line was already pretty busy, but I still was there early, luckily for me. Once I got in, I immediately went to the artist area. That day, three photo op moments would be arranged for two actors, but suddenly it appreared that only one remained. The one from 10 am, to which I was already in line for, appeared to have been cancelled. Many fans were angry, and so we went to the line for the autographs of 10 am.

En daar waren ze dan! Nolan North en Troy Baker! Nolan speelt o.a. Nathan in Uncharted en Troy speelt o.a. Samuel in Uncharted. Ik gaf Nolan een mok (en een brief) waar ik op had geschreven: ‘Don’t make me use my actor voice.’ Hij vond hem heel erg leuk. Ik heb nog even met hem gepraat en ben daarna naar de rij van Troy gegaan. Met hem heb ik kort gepraat over de lange reis (16 uur) die ik heb gemaakt. Hij was verbaasd en schreef daarom voor mij: ‘You Are Enough’ bij de handtekening. 2 hele lieve mannen! En ik heb hun handen geschud, haha.

And there they were! Nolan North and Troy Baker! Nolan plays among other things Nathan in Uncharted and Troy plays among other things Samuel in Uncharted. I gave Nolan a mug (and a letter) to which I had written: ‘Don’t make me use my actor voice.’ He really liked it. I also talked with him and then went to Troy’s line. I shortly talked with him about the long trip I made (16 hours) to even be there. He was amazed and wrote to me: ‘You Are Enough’, along the autograph. 2 very sweet men! And I shaked their hands, haha.

Ik ben vervolgens in de rij van half 12 gaan staan voor een photo op van Bryan Dechart en zijn vrouw Amelia Rose Blaire-Dechart. Ze zijn beide bekend van de game Detroit Become Human. Bryan speelt Connor en Amelia speelt de Traci’s. Dit was de enige photo op die nog beschikbaar was, dus ik was blij redelijk vooraan te staan. Ik weet namelijk dat heel veel alsnog hun foto niet hebben gekregen. Onacceptabel, maar helaas waar. Oh, en ik heb ze een knuffel gegeven! Gewoon out of the blue gevraagd, haha. En guess what: They’d love a hug! Bryan is trouwens maar 3 cm groter dan mij haha (Ik ben 1,80).

Then I went to the line of 11.30 for the photo op of Bryan Dechart and his wife Amelia Rose Blaire-Dechart. They’re both known from the game Detroit Become Human. Bryan plays Connor and Amelia plays the Traci’s. It was the only photo op left, so I was happy to almost be in front of the line. I knew some fans still didn’t even got their photo that day. It’s onacceptable, but sadly true. Oh, and I also gave them a hug! I just asked it out of nowhere, haha. And guess what: They’d love love a hug! Bryan is by the way just three centimeters bigger than me haha (I’m 1,80). 

Daarna ging ik om 1 uur naar de photo op van Nolan. Eigenlijk stond ik al in de signeersessie rij voor Bryan en Amelia, maar die zouden pas om kwart voor 2 beginnen. En ik had ook maar 1 fotomoment met Nolan. Dus ik nam het risico. Gelukkig was ik snel klaar en kon ik in de handtekeningen rij plaatsnemen voor hun twee.

After that, I went to the photo op with Nolan at 1 pm. Actually, I was already in line for the autograph of Bryan and Amelia, but they would start at 1.45 pm. And I also had one photo op moment left with Nolan. So I took the risk. Luckily I was quickly finished and I could stand in line for the autograph from the both of them. 

Ik had ook voor hun beide een brief geschreven (eigenlijk had ik 3 haha) en had ik twee cadeautjes. Ik had een blauwe plushie pinguïn en een roze/paarse unicorn fish. Ze deden me denken aan de fish vests die ze ooit droegen tijdens een DBH stream. En dat vertelde ik ze ook. Bryan wilde direct spieken en maakte hem open. Ze vonden ze enorm cute. Mission accomplished 😉 Ik sprak nog kort met ze, kreeg hun handtekeningen en een ConnorArmy pin en ging naar de laatste photo op met Troy.

I had also written a letter for the both of them (well, actually three haha) and I had two gifts. I bought a blue plushie penguin and a pink/purple unicorn fish. They reminded me of the fish vests they once wore during a DBH stream. And I told them that as well. Bryan immediately wanted to peek and opened it. They found them extremely cute. Mission accomplished 😉 I talked shortly with them, got their autographs and a ConnorArmy pin and went to the last photo op with Troy. 

Ik ben daarna nog kort wezen rondkijken bij de stands met merchandise, maar ik heb verder niets gekocht. ‘s Avonds ging ik dan toch eindelijk pizza eten. En als je ooit in Engeland komt, eet bij de Pizza Express! Echt een aanrader! Wel heb ik heel veel vrienden ontmoet van de ConnorArmy, nieuwe vrienden gemaakt én een officieel UK800 ConnorArmy bandje gekregen van een Nederlandse medefan! Het was dus echt een top dag! Ik was in de wolken. Ik had gewoon 4 helden ontmoet. Dat was die 16 uur reizen meer dan waard. En lieve Jordy, dankzij jou kon ik hierheen. Dankjewel schat ❤ Oh, ik zal de cadeautjes nog even laten zien, en dan zie ik jullie morgen weer voor deel 3!

I then walked by the stands of the merchandise in the main area, but I didn’t bought anything. In the evening, I finally went to eat pizza. And if you ever visit England, eat at the Pizza Express! It’s a huge recommendation! I met so many friends of the ConnorArmy, made new friends AND got an official UK800 ConnorArmy band from an also Dutch fan! It was an amazing day! I was in heaven. I met 4 heroes. I can tell you one thing, it was worth the 16 hours of travelling! I’ll quickly show you the gifts I gave to them! 

Oh, en ik weet dat nog niet iedereen hier mijn gezicht officieel gezien heeft. Op Instagram heb ik de reveal vorig jaar al gedaan, maar laat ik dat hier dan ook maar eens doen 😉 Op de foto’s is het niet heel goed te zien, dus hier is eentje iets closer.

Liefs, Deem ❤

Volg mij ook op Facebook, Twitter en Instagram (via de linkjes of kijk in de zijbalk)

12 thoughts on “Manchester 2019: MCM Manchester en het ontmoeten van 4 helden

Een reactie plaatsen

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s