Personal

I still miss you Chester

Lieve Chester,

Er gaat geen dag voorbij dat ik geen spijt heb, dat ik geen spijt heb dat ik niet naar het concert in Amsterdam ben gegaan in 2017. Was ik daar maar heengegaan, dan had ik je nog live kunnen zien optreden. Dat is helaas nooit gebeurt, en zal ook nooit meer gebeuren. Want je hebt ons verlaten, vandaag alweer 2 jaar geleden. Het voelt nog steeds alsof ik dat bericht pas gisteren las. Het bericht dat ik gewoon niet kon geloven.

Waarom nou jij? Een lieve man, geweldige vader, fantastische zanger. Ik heb de live cd van één van je laatste concerten gekocht, van het laatst uitgebrachte albums. Ik beluister die zo enorm vaak. Nooit zal ik je vergeten. Nooit zal de Linkin Park fanbase jou vergeten. Als je toch eens zou kunnen zien hoe prachtig het publiek zong ten tijde van jouw memorial concert, vlak na jouw dood. Het was niet synchroon, maar je hoorde het verdriet. En het samenzijn, bracht al die miljoenen mensen bijeen. Voor jou.

Ik mis je Chester, maar je leeft altijd voort in je fans. En in mij. Nooit zullen we je vergeten. We houden van je ❤

‘Wie maakt het uit als er nog een lichtje dooft in de lucht van miljoenen sterren? Nou, mij wel.’

Link afbeelding

Dear Chester,

Not a day goes by that I’m not feeling regret, regret for not going to the concert in Amsterdam back in 2017. I wish I went to that concert, I would’ve been able to see you perform live. It sadly never happened, and will sadly never happen anymore. Because you left us, today already 2 years ago. It still feels like I didn’t read that message until yesterday. The message I couldn’t, and still can’t believe.

Why you? A sweet man, wonderful father, amazing singer. I bought the live cd of your last concert, belonging to the last album you made. I listen to that one so much. I will never forget you. Never will the Linkin Park fanbase forget you. If only you could see how beautifully the audience sang at the time of your memorial concert, a few weeks after your death. It wasn’t synchronous, but you could hear the sadness. And all together, you managed you bring all those millions of people together. For you.

I miss you Chester, but you live forth in your fans. And in me. Never will we forget you. We love you ❤

‘Who cares if one more light goes out in a sky of a million stars? Well I do.’

Link afbeelding

12 thoughts on “I still miss you Chester

Een reactie plaatsen

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s