Personal

Avicii, we miss you

Lieve Tim a.k.a. Avicii,

Vandaag is het alweer een jaar geleden dat jij besloot uit het leven te stappen. Wat kwam dat nieuws bij mij als fan hard binnen. Ik wist dat je struggles had, ik wist dat je moeite had met de tour, ik wist dat je eigenlijk niet meer kon. Toch kwam de klap zo hard aan, dat ik er een paar dagen goed ziek van ben geweest. Je was een van mijn voorbeelden, een van mijn lievelingsartiesten.

Link afbeelding

Je had besloten een rustpauze in te lassen. Ik was blij dat je toen besloot dat te doen. Je wilde rust. En je tourmanager gaf je die niet. Sterker nog, je kwam erdoor in het ziekenhuis terecht. En nog erger, je tourmanager gaf je niet genoeg tijd en rust om te genezen. Ik ben helaas nooit naar een optreden van je geweest. Nooit heb ik je live zien optreden, en nooit zal ik je live zien optreden. Wel werd jij geëerd tijdens Koningsdag. Overal, op elk festival. En ik, ik deed mee. Jouw naam stond op mijn arm geschreven, en ik zong luidkeels mee met Wake Me Up.

Jouw muziek, dat was zo uniek. Elk liedje dat je samenstelde, alles raakte me door jouw unieke manier van mixen. God, wat kon jij vette tracks maken. Ik mis je het hele jaar door, elke keer als ik je muziek luister. Maar vandaag, 20 april, mis ik je nog het meest. De dag dat je stierf. De dag, dat je ons verliet.

Link afbeelding

Ik mis je Tim, maar je leeft altijd voort in je fans. En in mij. Nooit zullen we je vergeten. We houden van je ❤

“Op een dag zul je deze wereld achterlaten, dus leef een leven dat je je zult herinneren.”

Dear Tim, a.k.a. Avicii,

Today it’s already one year ago since you decided to end your life. That news hit me so hard as a fellow fan. I knew you had struggles, I knew you had a hard time with touring, I knew you actually couldn’t go on any longer. But still, it hurt me so much, that I was sick for a few days after I heard it. You were one of my examples, one of my favorite artists.

Link afbeelding

You had decided to take a break. I was happy you decided to do that. You wanted peace, rest. And your tourmanager didn’t give you that. Moreover, you ended up in the hospital because of that. And even worse, your tourmanager didn’t give you enough time and rest to heal properly. I sadly never went to a performance of you. Never have I seen you performing live, never will I ever see you perform live. But you were honoured during Kingsday. Everywhere, on each festival. And I, I participated. Your name was written on my arm, and I sang loudly with your song Wake Me Up. 

Your music, that was so unique. Every song you made, it all got to me because of your unique mixing ability. God, you could make such amazing tracks. I miss you throughout the year, each time when I listen to your music. But today, the 20th of April, I miss you the most. The day you died. The day you left us.

Link afbeelding

I miss you Tim, but you live forth in your fans. And in me. Never will we forget you. We love you ❤

“One day you’ll leave this world behind, so live a life you will remember.”

12 thoughts on “Avicii, we miss you

Een reactie plaatsen

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s