Personal

Chester, we miss you

Lieve Chester,

Vandaag is het alweer een jaar geleden dat jij besloot uit het leven te stappen. Wat kwam dat nieuws bij mij als Linkin Park fan hard binnen. Ik wist dat je struggles had, ik wist dat je depressief was, ik wist dat je eigenlijk niet meer kon. Toch kwam de klap zo hard aan, dat ik er een paar dagen goed ziek van ben geweest. Je was een van mijn voorbeelden, een van mijn lievelingsartiesten.

Afbeeldingsresultaat voor chester bennington
Link afbeelding

Toen One More Light uitkwam, het album waarop als je de lyrics en liedjes goed bekijkt en luistert, besefte ik eigenlijk niet dat het klonk als een afscheid. Ik ben niet naar het concert geweest hier in Amsterdam, en wat baal ik daar ontzettend van. Nooit heb ik je live zien optreden, en nooit zal ik je live zien optreden.

Jouw stem, dat was zo’n unieke stem. Elk liedje dat je zong, alles raakte me door jouw unieke stemgeluid. God, wat kon jij mooi zingen. Ik mis je het hele jaar door, elke keer als ik je muziek luister. Maar vandaag, 20 juli, mis ik je nog het meest. De dag dat je stierf. De dag, dat je ons verliet.

Afbeeldingsresultaat voor chester bennington
Link afbeelding

Ik mis je Chester, maar je leeft altijd voort in je fans. En in mij. Nooit zullen we je vergeten. We houden van je ❤

‘Wie maakt het uit als er nog een lichtje dooft in de lucht van miljoenen sterren? Nou, mij wel.’

Dear Chester,

Today it’s already one year ago since you decided to end your life. That news hit me so hard as a fellow Linkin Park fan. I knew you had struggles, I knew you were depressed, I knew you actually couldn’t go on any longer. But still, it hurt me so much, that I was sick for a few days after I heard it. You were one of my examples, one of my favorite artists.

Afbeeldingsresultaat voor chester bennington
Link afbeelding

When you made One More Light, the album where if you look and listen closely to the lyrics and songs, I didn’t even realize it sounded like a goodbye. I’ve never been to the concert here in Amsterdam, and I’m so devastated by that. Never have I seen you performing live, never will I ever see you perform live.

Your voice, that was such an unique voice. Every song you sang, it all got to me because of your unique singing voice. God, you could sing so beautifully. I miss you throughout the year, each time when I listen to your music. But today, the 20th of July, I miss you the most. The day you died. The day you left us.

Afbeeldingsresultaat voor chester bennington
Link afbeelding

I miss you Chester, but you live forth in your fans. And in me. Never will we forget you. We love you ❤

‘Who cares if one more light goes out in a sky of a million stars? Well I do.’

14 thoughts on “Chester, we miss you

  1. Chester je hebt alles gedaan wat je kon om jouw strijd te winnen, tijdens die strijd heb je zovelen geholpen. Het is als dat jij je moest inzetten voor anderen, om niet in je hoofd te zitten waar het je laatste jaar een grote chaos was. Ik voel dat nu ook zo …. als een afscheidslied. Dank je om dit met ons te delen. Johan

    Liked by 2 people

Een reactie plaatsen

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s