Award

Blogger Recognition Award

Hey Creabea’s,

Ik ben voor deze awesome award genomineerd door That Weird Brown Girl, super lief! Ik ga deze award ook in het Engels doen, zodat zij het ook kan lezen πŸ™‚

I was nominated for this amazing award by That Weird Brown Girl, so sweet! I will do this award in English as well, so she can read it as well πŸ™‚

De regels:

1. Je moet een post schrijven waarin je de award accepteert.
2. Bedank de blogger die je nomineerde.
3. Vertel kort over hoe je bent begonnen met bloggen.
4. Geef 2 adviezen aan nieuwe bloggers.
5. Nomineer 15 andere bloggers.

The rules:

1. You must write a post accepting this award.
2. Acknowledge the blogger that nominated you.
3. Briefly talk about how you got started blogging.
4. Give 2 pieces of advice for new bloggers.
5. Nominate 15 deserving bloggers.

Hoe ik ben begonnen met bloggen:

Mijn passie was altijd al schrijven, gepaard met lezen. Ik kreeg ooit een boek, Dat Heb Ik Weer van Carry Slee. In dat boek had het hoofdpersonage een blog, en ik bedacht me dat dat de ideale manier was om mijn verhalen vorm te geven via het internet. Ik zocht op verschillende sites en keek op blogs, en kwam uiteindelijk terecht bij WordPress. Ik was blij het platform gevonden te hebben om mezelf te uiten, anderen te verblijden met mijn artikelen en zelfs een inspiratiebron te zijn. Dankzij dat boek, begon ik mijn blog, mijn stukje internet.

How I started with blogging.

My passion always was writing, but reading was also a big part of it. I got a book, That’s Just My Luck from Carry Slee. The main character in the book has a blog, and I thought it was the perfect way to share my stories through internet. I searched on different sites and I looked at blogs, and I met WordPress. I was happy, because I found the perfect way to express myself, to make others happy with my posts and being an inspiration. Thanks to that book, I started my blog, my piece on the internet.


Twee adviezen voor beginnende bloggers:

1. Blog zoals jezelf, en over datgene wat je leuk vind of interesseert. Als je jezelf blijft, straal je dat ook uit, en daarmee inspireer je de mensen. Je hoeft niets te doen wat je niet wilt, het is van jou. Laat jezelf zien, zoals jij bent.

2. Wees geduldig, volgers komen vanzelf. Hoe langer je blogt, hoe beter je artikelen worden, hoe meer interesse mensen gaan tonen. Je kunt altijd andere blogs volgen en reacties achterlaten, zodat men je blog ontdekt. Maar wees uniek, dat maakt je sterk.

Two pieces of advice for bloggers:


1. Blog like you, and about that what you like and what you’re interested in. If you stay yourself, you’ll give that to your readers, and with that, you can inspire people. You don’t have to do what you don’t want to do, because it’s yours. Stay yourself and show yourself, just the way you are.

2. Be patient, followers will come. The longer you write, the better your articles and more people will become interested in your posts. You can always follow other blogs and leave reactions under their posts. People will see you in this way. But be unique, that’s what makes you strong.


Ik nomineer/I nominate:

Joor

Claudia

Claire

FabiΓ«n

Marleen

Melanie

Veel plezier meiden, ben benieuwd πŸ˜€

Have fun girls, I can’t wait πŸ˜€


Liefs, Demi ❀

24 thoughts on “Blogger Recognition Award

      1. You leave such lovely comments on my posts, so it was my pleasure to nominate you πŸ™‚ you have a wonderful blog, and keep writing!

        Liked by 1 person

Een reactie plaatsen

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s