Week update

Week Update #Week 46

Maandag

Ik begon vandaag om 9 uur met de toets schrijven van Nederlands, met daar gelijk achteraan lezen van Nederlands. Beiden gingen goed. Ik was om half 11 klaar en moest wachten tot 12 uur. Ik heb de leerstof voor de toets daarna doorgenomen, want ik had om 12 uur een toets van bedrijfseconomie. Ik was om 10 voor 1 klaar en haalde de bus van 1 uur. Ik was om half 2 thuis. Morgen een dagje vrij, en vanavond en morgen gebruiken om te leren. Ik keek in de avond wel naar Masterchef Australië en GTST.

Monday

Today I started at nine o’clock with a test writing of Dutch, with their right behind a test reading of Dutch. Both went well. I finished at half past ten and I had to wait until twelve o’clock. I’ve checked the course material for the next test, because I had a test of business economics at twelve o’clock. I finished the test at ten to one. I arrived at home around half past one. Tomorrow I’ve got a day off, so I can use this evening and tomorrow to study for my next tests. I’ve watched Masterchef Australia and GTST in the evening.

Dinsdag

Ik heb vandaag geleerd voor de 3 toetsen, waar veel begrippen en woordjes aan te pas komen. Ik ging naar Theatersport.We begonnen in tweetallen. We moesten een matje pakken en moesten van de 6 voorwerpen één pakken, zodat ieder matje, in totaal 5, een voorwerp had gepakt. We moesten 5 van één zien te verzamelen. Bijvoorbeeld: 5 ringen. Je haakte je armen in elkaar en mocht niet loslaten. Als er een tweetal op de mat stond, mocht je niets pakken. Ik won met mijn tweetal 2 keer. Daarna moesten we een hele kleine kring maken. We moesten onze ogen sluiten. We moesten tot 20 tellen zonder te kijken, en er mocht geen getal gelijk gezegd worden, dan moest je opnieuw beginnen. We hebben het na 4 keer gehaald, wat de trainers niet hadden verwacht. We werden in 2 teams opgedeeld. We moesten een teamnaam bedenken en kregen een papier met games. We moesten overleggen welke spellen we wilden spelen en moesten vervolgens een opkomst bedenken. Wij waren de dikke pamfletten, een idee van een jongen, en we kwamen een voor een op en namen een coole pose aan en gooiden met wc papiertjes alsof het pamfletten waren. Het andere team heette blubber, en ze kwamen op met blubber geluiden. Ons team begon met ACE. Daarna deden wij een emotioneel feestje. Na dat spel deden we strawberry sunday. Vervolgens speelden we splitscreen. En we sloten af met cluedo, het moordspel. Het was gelijkspel, en we kregen een spekje. We sloten af met een ‘spekkerige’ afsprong.

Tuesday

Today I’ve studied for the next three tests, where many concepts and words will pass by. I went to theatres sports. We started in pairs. We had to grab a mat and we had to grab one object of the six objects, so that each mat, in total five, had grabbed six objects. We had to collect five of one object. For example: five rings. You hooked up your arms in each other and you weren’t allowed to let go. If a pair stood on their mat, you weren’t allowed to grab an object. I won twice, with my pair. After that, we had to make a small circle. We had to close our eyes and we had to count to twenty, with our eyes closed. We weren’t allowed to say a number at the same time, because then we had to start again. We succeeded to count to twenty after four times, what the trainers didn’t expect. We were separated in two times. We had to think of a team name and we got a paper with games. We had to consult about the games we wanted to play and how we wanted to be introduced. We were the thick pamphlets; it was an idea of a boy in my team. We came on one by one and we took a cool pose. We threw some toilet papers like they were pamphlets. The other team was called blubber, and they came on with blubber sounds. Our team started with ACE. After that, we played the emotional party. After that game, we played strawberry Sunday. Then we played split screen. And we ended with Cluedo, the murder game. It was tie and we got a marshmallow. We ended with a marshmallow leap. 

Woensdag

We begonnen met de toets van commerciële economische vorming. Daarna hadden we een toets van burgerschap en nog een toets Engels. De toetsen gingen wel goed. Ik was om kwart voor 1 klaar en om half 2 thuis. Ik ging leren voor Duits en oefende wat voor rekenen en keek de afleveringen van Masterchef Australië en GTST terug en ik keek naar de nieuwe afleveringen van beiden. Ik keek ook nog naar StukTV, de Gierige Gasten en Dylan Haegens.

Wednesday

We started with the test of commercial economic formation. After that, we had a test of citizenship and a test English. The tests went good. I finished at a quarter to one and I arrived at home round half past one. I went to study for German and I practised some math exercises and I watched the episodes of Masterchef Australia and GTST of yesterday and the new episodes from both. I also watched StukTV, the Gierige Gasten and Dylan Haegens.  

Donderdag

Ik begon met de toets Duits, die erg goed ging. Daarna had ik rekenen, wat ook wel goed ging. Nu is het afwachten. Ik was om kwart voor 11 vrij en om kwart over 11 thuis. In de middag gingen we met de klas om half 4 bumperbal doen. En vervolgens speed soccer. Het was om 5 uur afgelopen en ik was om kwart voor 6 thuis. Ik keek nog naar Masterchef Australië en GTST.

Thursday

I started with the test German, which went very well. After that, I had the test of maths, which went well. Now I just have to wait for my grades. I finished at a quarter to elf en arrived at home around elf o’clock. In the afternoon, at half past three, I went with my classmates to bumper ball. After that, we played speed soccer. It finished at five o’clock and I arrived at home around a quarter to six. I watched Masterchef Australia and GTST in the evening.

Vrijdag

Vandaag vrij, yes! Ik heb vandaag artikelen teruggelezen van jullie, alleen kon ik ze niet allemaal liken… WordPress werkte niet mee… Sorry daarvoor! Ik heb de rest van de middag rustig aangedaan en lekker geschreven voor mijn blog. Ik heb ook appelflappen gebakken, jammie 😀 In de avond keek ik naar Masterchef Australië en ben ik naar een Theatersport wedstrijdje geweest van een ander team. Was super leuk met mijn club ^^ Het begon om half 9 en was om half 11 afgelopen. Ik kreeg verder niets mee van daarbuiten, maar wat vreselijk dat het gebeurd is. Ik heb er bijna geen woorden voor…

Friday

Today I had a day off. I read some articles from you guys, but I couldn’t like all of them… WordPress was acting weird… I’m sorry for that! I spend my afternoon by chilling and relaxing and writing for my blog. I also baked some apple turnovers, delicious 😀 I watched Masterchef Australia in the evening and went to a theatre sports game of another team. I really enjoyed it with my club ^^ It started at half past eight and ended at half past ten. And I didn’t now what happened outside, but what happened is really terrible. I don’t have words for what happened…

image

De appelflappen ^^

The apple turnovers ^^

Zaterdag

Vandaag ben ik naar mijn oma en opa geweest en heb ik het hondje van mijn oom en tante na een lange tijd weer gezien. Ik heb lekker lang met hem gewandeld. Toen we terug gingen naar huis, keek ik de GTST aflevering van gisteravond terug. Verder heb ik weer wat geschreven en gelezen en ik keek in de avond naar 5 tegen 5, Playback je gek en Ik hou van Holland. Ik keek ook nog naar Dylan Haegens en om 5 uur naar Roadtrippers.

Saturday

Today I’ve visited my grandparents and I’ve hugged the dog of my aunt and uncle. I had to miss him for about two weeks. I’ve walked for a long time with the dog. When we went home, I watched the episode from yesterday of GTST. I’ve written and read in the afternoon and I’ve watched five against five, playback you crazy and I love Holland. I also watched Dylan Haegens and I watched Roadtrippers at five o’clock.

Zondag

Vandaag kwam een goede vriendin langs. We keken een film, en dat was: Van Wilder.Daarna heb ik weer artikelen ingepland en nog naar Dylan Haegens gekeken. De televisie bleef ‘s avonds uit.

Sunday

Today a good friend of mine visited me. We watched a movie, and we watched: Van Wilder. After that, I’ve scheduled some articles and watched Dylan Haegens. The television stayed off in the evening.

Aankomende week

Weer gewoon school, met een nieuw lesrooster. We krijgen 9 nieuwe klasgenoten van 1C. De andere 9 gaan naar 1B. Dat wordt dus nog iets drukker. Dinsdag krijg ik hopelijk eindelijk te horen of ik lid wordt van Theatersport en voor de rest is het gewoon school.

Upcoming week

I will have a normal school week, with a new class schedule. We will have nine new classmates of 1C. The other nine will go to 1B. It will become busier, I guess. I hope that I will hear by Tuesday if I will become a truly member of theatre sports. And it’s just a school week, nothing more than that.

Hoe was jouw week?

How was your week?

Follow my blog with Bloglovin’

Liefs, Demi ❤

28 thoughts on “Week Update #Week 46

Een reactie plaatsen

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s