Stories

Filmavondje 4

‘Wat is dit? Doe het licht aan!’ gilt Marsha. Bjorn tast met zijn handen langs de muur en probeert het lichtknopje te vinden. Als hij hem heeft gevonden, drukt hij hem in. De vier vrienden kijken om zich heen, en zien ineens Gloria op de grond liggen. Ze rennen erheen.
‘Gloria, alles goed?’ Mabel tikt op haar wang. Gloria opent haar ogen niet. Rens luistert naar haar ademhaling.
‘Ze lijkt wel flauwgevallen’, zegt Bjorn.
‘Dat denk ik ook’, zegt Rens.
‘Hallo, mensen’, horen ze achter zich. Ze draaien zich langzaam om.

Achter hun staat een man, althans, dat denken ze. De man heeft kapotte kleren en heeft een eng gezicht. Mabel gaat vlug achter Rens zitten, terwijl Marsha opstaat. Ze loopt naar de man toe.
‘Laat ons met rust, freak!’ Ze geeft hem een klap. De man doet vlug zijn masker af.
‘Yo, dit stond dus niet in mijn contract.’
‘Contract?’ vraagt Bjorn verbaasd. Dan doet Gloria haar arm op zijn schouder. Bjorn slaakt een gilletje.

‘Wat is dit?’ vraagt Rens boos. Gloria komt lachend overeind.
‘Dit is allemaal in scene gezet, jullie hadden jullie gezichten moeten zien!’ Haar vrienden kunnen er niet om lachen.
‘Meen je dit nu serieus? En hoe zit dat dan met de televisie?’ Bjorn kijkt haar boos aan.
‘Ik heb een bedrijf gebeld die gespecialiseerd is in het opzetten van een horror grap. Ik zag het laatst op de televisie en ik wilde het dolgraag uitproberen. Het spijt me echt heel erg als jullie boos op me zijn.’ Marsha loopt naar haar toe en geeft haar een knuffel.
‘Doe dit nooit meer, begrepen?’ Gloria lacht en wenkt de anderen. Ze doen een groepsknuffel, terwijl de acteur hun onderbreekt.
‘Mag ik mijn geld nog of wat? Ik ben per slot van rekening geslagen.’ Gloria geeft hem lachend zijn geld, waarnaar de man chagrijnig wegloopt. De vier vrienden hervatten hun filmavondje, maar dan met een komische film.

Einde

26 thoughts on “Filmavondje 4

Een reactie plaatsen

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s