Stories

Hij 5

Het bioscooppersoneel grijpt snel in en haalt Lars van Xavier af. Ze nemen hem mee naar een klein kamertje. Ze horen hem razen. Niet lang daarna staat de politie op de stoep die hem meeneemt. Nadat we korting kregen op de film, en we gratis popcorn mochten halen, gingen we in de bioscoopzaal zitten. De film was erg leuk. Xavier sloeg tot drie keer toe zijn arm om mijn schouder heen om me te ‘beschermen’ tegen de geweerschoten in de film. Het was zo romantisch!

Na afloop van de film zette Xavier me voor in de straat af. ‘Wacht’, zei hij tegen mij toen ik uitstapte. Hij stapte uit, streelde mijn wang en deed mijn haar opzij. Hij keek me met zijn mooie, heldere blauwe ogen aan en kuste me teder. Zijn lippen voelde als een veer en ik vergat alles om mij heen. Hij haalde zijn lippen van de mijne af, stapte in en reed weg. Ik zwaaide hem na. ‘Jasmine Hendriks, kom onmiddellijk hier’!, Gilde haar moeder. Mijn moeder stond in de deuropening. 

‘Waar was je? Wat is er met je gezicht gebeurd’? ‘Ik eh…’. ‘Heb je gevochten’?! ‘Ja, Lars viel ons aan in de bioscoop. Hij was boos op mij omdat ik met Xavier naar de film ging’. ‘Ben je dus toch naar de film geweest, stom kind’. ‘Xavier is liever dan Lars hoor mam, en ik ben niet stom’. Mijn moeder sleurde me mee naar binnen en zette de ruzie daar voort. 

Didi kwam met een slaperig gezicht naar beneden. ‘Didi, naar boven jij’! Didi maakte zich uit de voeten. Alles wat ze hoorde was een harde klap. Mijn moeder had de deur keihard dicht gesmeten en reed weg. Didi kwam naar beneden. Ik zat op de bank te huilen. ‘Wat is er gebeurd’? ‘Mam is zo boos, ze is naar oma en opa toe’. Didi ging naast me zitten. ‘Hoe kom je aan die wond’? ‘Van een uitstekend iets bij de muur toen ik naar beneden klom’. ‘Dus je hebt niet gevochten’? ‘Nee. Maar dat klonk nog altijd beter’. Didi sloeg een arm om mij heen. ‘Ik snap dat je Xavier leuk vind, maar misschien moet je hem niet meer zien’. ‘Hoe kun je zoiets zeggen’?! 

Ik rende huilend naar boven en sloot mezelf op in mijn kamer.

Zal haar moeder lang boos blijven?

Meende Didi wat ze zei?

Wat gaat Jasmine nu doen?

 

Wordt vervolgd

4 thoughts on “Hij 5

Een reactie plaatsen

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s